Makine

“Makine endüstrisi dünyanın en büyük ticaret bölgesi. Uluslararası rekabet, makine, elektronik ve yazılımın birlikte geliştirilmesini gerektirir. Makine ihracatımız, 17 yıldır dünya ortalamasının dört katına çıkmaktadır. Türkiye makine sektörü ortağı eşi görülmemiş bir başarı hikayesi yazıyor. Dünyanın en büyük ERP yazılımı SAP Business One ile Makine imalat sektörüne katkıda bulunuyor.

Gelişmiş bir imalat endüstrisi, envanter, süreç yönetimi ve tüm kaynakların sorunsuz bir şekilde konuşlandırılması için kaynakların etkili bir şekilde planlanmasını ve stratejisini gerektirir. SAP Business One, modern bir imalat işletmesinin tüm temel gereksinimlerini destekler. Entegre, hızlı ve kolay bir çözüm ve orta ve küçük ölçekli işletmelerin tüm bölümleri için karar vermek için gereken tüm belge ve raporları sunar. İmalat sektöründe SAP Business One, merkezi bir ERP sisteminde malzeme faturalarını (BOM), üretim siparişlerini ve malzeme gereksinimlerini etkili bir şekilde yönetmeye yardımcı olur.


Makine Sektörüne İlişkin SAP Business One Çözümleri