Proje Süreci


SAP Business One uyarlama metodolojisi 5 aşamadan oluşur. Bunlar sırasıyla; Proje Hazırlığı, Kavramsal Tasarım, Projeyi Gerçekleştirme, Son Hazırlık ve Canlı Kullanıma Geçiş- Destek' tir.  
Aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi örnek zaman planı yer almaktadır.


Örnek Zaman Planı
Her aşamanın süresi gösterilmekte olup, bunlar yalnızca 5 kullanıcı için SAP Business One'da standart işlevsellik uygulanmasına ilişkin tahminler niteliğindedir. Bu tahmini süreler; özel konfigürasyon ve geliştirmeleri, uyarıları ve onay prosedürlerini içermez.


1. Proje Planı
SAP Business Oneprojesinin ilk fazının amacı proje planını oluşturup, işletmenin ihtiyaçlarını belirlemektir. Bu aşama sonucu; işletmenin proje hedef ve amaçlarının belirlenmesi, kapsamın netleştirilmesi, stratejinin belirlenmesi, gerekli kaynakların tayin edilmesi sağlanır.


2. Kavramsal Tasarım
Bu süreçte amaç kavramsal tasarım raporunu oluşturmaktır. Kavramsal Tasarım Dokümanı, ihtiyaç analizlerinin sonucu oluşturur. Şirketin tüm süreçleri listelenir.  


3. Projeyi Gerçekleştirme
Bu faz, oluşan kavramsal tasarım dokümanını temel alarak tüm bütçe ve raporlama gereksinimlerinin ERP sistemi içerisinde uygulanmasından oluşmaktadır. Sürecin devamında ise kavramsal analizde belirlenmiş veri giriş ekranlarının, fonksiyonların, modüllerin oluşumu sağlanmaktadır. Bu faz sonucu; veri giriş ekranlarının tamamlanması, fonksiyonların oluşturulması ve yetkilendirmeyle son testlerin yapılıp bu aşama tamamlanır.


4. Son Hazırlık
Canlı kullanıma geçilmeden önce son hazırlıkların yapılıp, açık kalmış kalan konuların çözümlenerek sistemin fiili olarak kullanacak şirket için eğitimlerin tamamlanması sağlanır. 

 

5. Canlı Kullanım
Bu aşamaya geçildiğinde proje sona ermez. SAP Business One Danışmanlarının, kullanıcılara yoğun olarak destek verdiği bir süreçtir. Canlı Kullanım desteğinin sona ermesinden sonra da kullanıcıların çeşitli sorunları çözümlemek adına yardım alacakları destek merkezinin kurumu sağlanır.