Bunlara elektronik ortamda hazırlanan ve gönderilen faturalar denir. Kağıda basılmadan önce sunuculara gönderilen e-faturalar tüm firmaların kullanımını gerektirecek bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Artan taleplerle şekillenmekte ve kurumsal tasarruflarda önde gelen unsurlar arasında yer almaktadır. E-Fatura, önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardına uygun olarak elektronik belge olarak düzenlenen faturaları, belirtilen veri aktarım protokolü yardımıyla göndericiden alıcı tarafa göndermesini sağlayan bir mesajlaşma altyapısıdır.

Faturaların E-Fatura Sistemine Dönüştürülmesi

 

Faturaların; Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen kurallara uygun olarak hazırlanan ve geliştirilen logo yazılımı e-fatura uygulaması, kağıt fatura ile aynı yasal çerçeveye sahip olup, elektronik belge olarak düzenlenmesi halinde getirilen yasal çerçevede, iletilmektedir. elektronik ortamda korunmakta ve elektronik ortamda sunulmaktadır. Elektronik ortamda düzenleme ve iletimin sağlanmasını mümkün kılan bir uygulamadır. E-arşiv fatura ve logo e-irsaliye ile desteklenmektedir.

Bazı işletmeler e-fatura sorgulamalarının kullanılmasını gerektirir. İşletmeniz 412 satır numaralı VUK Genel Tebliği kapsamında e-fatura kullanmak zorunda olan mükellefler listesinde yer alıyorsa veya kağıt fatura kullanımından kaynaklanan işletme maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanıyorsa, e-fatura uygulaması başlamış ve bu avantajlardan yararlanmak mümkündür. E-defter sistemi de e-fatura sistemi ile entegredir.

E-Fatura Entegrasyonu

Logo yazılımı Özel Entegrasyon Hizmeti kapsamında 7/24 çalışan ve güvenilir bir ortamla desteklenen bir sistemin yatırımları ve verileri desteklenmektedir. Böylece elektronik fatura gönderme ve alma teknik yeterlilik düzeyine sahip olunması ve Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan özel entegrasyon izni almış Özel Entegratör Hizmet sağlayıcısının elektronik logosunun bilgi işlem sistemi üzerinden uygulanması mümkündür. Özel Entegratör Hizmeti alan firmalar, elektronik faturaların onay süreçlerini web üzerinden ilerletir. eLogo Özel Entegratör Hizmeti, Türk Telekom altyapı sistemlerini kullanarak çalışır ve günlük 130.000.000 fatura işleme kapasitesi kazanır.

E-Fatura Portalı Çözümü

Elektronik Fatura Portal Çözümü, ana işlemlerin internet üzerinden genel kullanım sağlamasına olanak tanır. Faturaları GİB'in sunduğu portal üzerinden manuel olarak göndermeniz ve almanız gerekmektedir. Logo, zihin bütçe sistemi ile de geliştirilebilir.

Belirtilen sistemlerle uygun entegrasyon durumu sağlandığında Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine entegre logo yazılım elektronik fatura uygulaması da tercih edilmekte ve bilgi işlem sistemleriniz üzerinden kullanılmaktadır.