E-arşiv fatura, Vergi Usul Kanunu çerçevesinde düzenlenmesi, saklanması ve kağıt ortamında ibraz edilmesi gereken faturanın, Vergi Genel Tebliği şartlarına uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesini sağlayan bir uygulamadır. Usul Kanunu No. verilen ad olarak görünür. Elektronik ortamda fatura düzenleme ve düzenleme, ikinci nüshayı elektronik ortamda koruma ve ibraz etme imkanı sağlar.

Oluşturulan uygulamadan etkin bir şekilde yararlanabilmek için mükelleflerin 6698 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile oluşturulan e-fatura sorgulama uygulamasına kayıt olmaları önem arz etmektedir. 397. E-arşiv ve e-kitap uygulamalarının tercih edilmesi ile kullanıcılara geniş imkanlar sunmaktadır.

E Arşiv Uygulaması Özellikleri

Logo yazılımı, e-arşiv fatura, makbuz ve faturalarını çok sayıda kullanıcıya ulaştırmak zorunda kalan firmaların operasyonel iş yüklerini en aza indirmelerine yardımcı olacak temel uygulamalar arasında yer alıyor. Yüksek hızda fatura oluşturma ve gönderme imkanı sunması, müşterilerine kolaylık sağlamaktadır. İşlevselliği artırılarak uygulamanın tercih edilmesi hedeflenmektedir.

E Arşiv Fatura Avantajları

Müşteriler, Logo e arşiv faturası ile verilerine en hızlı ve kolay yoldan ulaşabilmektedir. İstenilen duruma her an ulaşmak mümkündür. Sadece cari faturaların değil, geçmiş uygulamaların da tespit edilmesi sağlanır. Böylece fatura kayıplarının önüne geçilir ve süreç kontrol altında tutulur.

Logo yazılımı e-arşiv fatura uygulaması, işçilik, fatura arşivleme ve kağıt fatura gönderim maliyet seviyelerinde azalma içerir. Maliyetlerde düzen oluşturmaya ve kullanıcılara uygun problemlerin çözülmesine yardımcı olarak süreçte aktif ilerleme sağlanmasına katkıda bulunur. Tasarruf emrinin oluşturulmasında gerekli etkiye sahip olarak uygun sürecin ilerlemesine katkıda bulunur. Logo kaplan 3 ve logo kaplan 3 kurumsal ile entegre edilmiştir.

ERP (kurumsal kaynak planlaması), işletmelerin sahip olduğu tüm insani, fiziksel ve finansal kaynakların uçtan uca iletimine ve verimli kullanımına katkıda bulunmak veya desteklemek için geliştirilen sistem ve yazılımların genel adıdır. Logo e-arşiv fatura uygulaması, işletmenizin süreçlerine ve kullanılan ERP problem çözümlerine kolay ve hızlı entegrasyon özelliği taşımakta olup, kullanıcılara geniş seçenek ve süreç boyunca rahat hareket etme imkanı sunmaktadır.